ส่วนหัวแบบฟอร์มล็อคอิน

ส่วนท้ายแบบฟอร์มล็อคอิน
เครื่องรางมาตราฐานทั้งหมด
ส่วนหัวของกรอบสถิติเว็บไซต์เครื่องรางไทย

ร้านค้าทั้งหมด :255 สินค้าทั้งหมด :11,355 ผู้ชมทั้งหมด :36,583,101 ผู้ชมวันนี้ทั้งหมด :13,973

ส่วนท้ายของกรอบสถิติเว็บไซต์เครื่องรางไทย
ส่วนหัวของกรอบแบนเนอร์
ปฏิทินงานประกวด
ส่วนท้ายของกรอบแบนเนอร์
ส่วนหัวของกรอบร้านค้าแนะนำ
ส่วนท้ายของกรอบร้านค้าแนะนำ
ส่วนหัวของกรอบรายการเครื่องรางมาตราฐานล่าสุด
ชื่อเครื่องราง :
มีดเทพศาสตราวุธ สามกษัตริย์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ หนึ่งเดียวในตำนาน
ราคา :
โชว์เครื่องราง
รายละเอียด :

มีดเทพศาสตราวุธ สามกษัตริย์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ หนึ่งเดียวในตำนาน

 

..."หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพท่านมีนิสัยและมีฝีมือในการก่อสร้าง ซึ่งหลวงพ่อได้ก่อสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา และที่เป็นสาธารณประโยชน์อื่นๆ ไว้อย่างมากมาย และในปีพ..2480 "หลวงพ่อเดิมท่านเคยขี่ช้างมาช่วยที่ "วัดสุบรรณาราม หรือวัดหนองอัมโพ" (สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ .. 2410 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา .. 2426 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม .. 2496 มีโรงเรียนประถมศึกษา และสถานีอนามัยของทางราชการ ตั้งอยู่ในที่วัดนี้เนื้อที่ 14 ไร่ ซึ่งทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์ตามสมควรตลอดมา.เมือง .นครสวรรค์ เรื่องการขุดสระน้ำ ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านในละแวกนี้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ หลวงพ่อเดิมท่านจึงเข้ามาช่วยเรื่องการขุดสระน้ำ ซึ่ง"หลวงพ่อแฉล้ม สีลสํวโรเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น (..2468-2509) และในวาระนี้หลวงพ่อเดิมท่านได้มอบมีดของท่านให้หลวงพ่อแฉล้มไว้หนึ่งเล่ม ซึ่งก็คือ "มีดเล่มเดียวกันนี้ที่นำมาลงให้ชมเป็นมีดชนิดด้ามงาฝักงาแบบ "สามกษัตริย์ใบมีดเป็นลายเสมาใบโพธิ์ ที่บรรจงตอกลายอย่างอ่อนช้อยพริ้วไหวสวยงามมากโดยฝีมือ "ช่างสอนครูช่างฝีมือเลิศแห่งเมืองพยุหคีรี ใบมีดยาวประมาณ 6 นิ้ว ตลอดด้ามยาวประมาณ 10 นิ้ว แหมรัดด้ามมีดเป็นแบบ 7-9 ยอดนิยม ที่ช่างบรรจงเดินลวดลายแต่ละเส้นอย่างละเอียดประณีตงดงามมาก เส้นแหมคาดกลางชุดบนเป็นทองคำ เส้นแหมคาดกลางชุดล่างเป็นนาก แหมรัดฝักมีดเป็นเงินทั้งหมด ต่อมาเมื่อปี .. 2507 หลวงพ่อแฉล้ม ได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกของท่าน ซึ่งมีหลายแบบพิมพ์ ทั้งรูปเหมือนปั๊ม เหรียญปั๊ม แหนบ ฯลฯ โดยมี ลุงวินัย อยู่เย็น(ผู้สร้างพระรูปหล่อหลวงพ่อพรหม เนื้อช๊าฟรถไฟและมีดหมอหลวงพ่อพรหมปี.2512) เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างวัตถุมงคลของท่าน และหลวงพ่อแฉล้มได้มอบมีดเล่มนี้ให้แก่ลุงวินัย อยู่เย็น ในปีเดียวกันนี้เอง และรายละเอียดในการสืบทอดมาของมีดเล่มนี้ได้ "แกะสลักไว้บนแหมเงินที่รัดฝักมีด และบนฝักงาของมีดเล่มนี้ เป็นประจักษ์พยานสำคัญไว้ด้วยจึงนับว่ามีดเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งตำนานอย่างแท้จริง ที่ได้มีบันทึกถึงประวัติ และที่มาของมีดเทพศาสตราวุธของหลวงพ่อเดิม ไว้อย่างชัดเจน...

 

   "คาถาอาราธนามีดเทพศาสตราวุธของ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ"

ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถาดังต่อไปนี้...

...สาธุ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ พระพุทธคุณนัง พระธรรมะคุณนัง พระสังฆะคุณนัง พระศรีรัตนตรัยแก้ว ทั้งสามประการ พระพุทธชินสีห์ พระพุทธชินราช พระธาตุจุฬามณี พระศรีสรรเพชร พระธรรมเจ้าทั้ง แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็จบ ข้าพเจ้าขออาราธนาเข้ามาอยู่ในดวงจิต ในหทัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใด ขอให้ประสิทธิ ขอเดชเดชะคุณ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ปวงเทพเทวา จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เถิด สาธุ...

 

...อิติ อะระหัง สุคะโต พุทธสโร เดิม นามะเต อาจาริโย เม ภัณเต อายัสมา อาจาริโย เม ภัณเต โหหิ...

(ใช้สวดอาราธนาหลวงพ่อเดิม ก่อนว่าคาถาใดๆ บารมีท่านจะใช่วยให้เกิดความสำเร็จ สวด 9 จบ)

 

    ...สักกัสสะวะชิราวุธัง เวสสุวัณนัสสะคะทาวุธัง ยัมมะนัสสะเนยยะนาวุธัง อาฬะวะกัสสะทุสาวุธัง นะรายัสสะจักกะราวุธัง ปัญจะอะวุทธานัง เอเตสัง อานุภาเวนะ ปัญจะอะวุทธา ภัคคะภัคขาวิจุณณัง วิจุณณาโลมัง มาเมนะพุธสันติ คัจฉะอะมุมหิ โอกาเส ติถาหิฯ...( 3 จบ)

ชื่อร้าน :
เบอร์โทรศัพท์ :
091-879-5663
จำนวนผู้ชมขณะนี้ :

SELECT session_id FROM useronline WHERE session_id='0c3d8d0a0d0e503f7da4f4e368d6c027' and file='/shop-detail.php?shop-id=167&product-id=34085' 145 Table './krueng_db/useronline' is marked as crashed and should be repaired