ส่วนหัวแบบฟอร์มล็อคอิน

ส่วนท้ายแบบฟอร์มล็อคอิน
เครื่องรางมาตราฐานทั้งหมด
ส่วนหัวของกรอบสถิติเว็บไซต์เครื่องรางไทย

ร้านค้าทั้งหมด :254 สินค้าทั้งหมด :11,176 ผู้ชมทั้งหมด :42,842,425 ผู้ชมวันนี้ทั้งหมด :3,190

ส่วนท้ายของกรอบสถิติเว็บไซต์เครื่องรางไทย
ส่วนหัวของกรอบแบนเนอร์
ปฏิทินงานประกวด
ส่วนท้ายของกรอบแบนเนอร์
ส่วนหัวของกรอบร้านค้าแนะนำ
ส่วนท้ายของกรอบร้านค้าแนะนำ
ส่วนหัวของกรอบนโยบายความเป็นส่วนตัว
  KruengrangThai.com เข้าใจในความต้องการของลูกค้า และตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว เพราะเหตุนี้เราจึงต้องการให้ท่านทราบว่าเราใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร
  โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา ได้โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านเป็นใคร หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เราทราบ ระบบข้อมูลของเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อไม่ใช่ที่อยู่ของผู้เข้าเยี่ยมชม ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูล ที่บ่งบอกจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย หน้าที่เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
  อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลจากท่านเช่น ชื่อ ที่อยู่ เมื่อเราต้องการข้อมูล เราจะพยายามให้ท่านรู้เมื่อจะเก็บข้อมูลว่า เราจะใช้ข้อมูล ดังกล่าวอย่างไร โดยปกติ ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บ เราจะใช้เพื่อตอบ ข้อสงสัยเมื่อท่านมีข้อสงสัย ในกรณีที่ท่านทำคำสั่งซื้อ หรือเพื่อให้ท่านได้เข้าถึง ข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น ในบางครั้ง เราอาจให้ข้อมูลกับองค์กรผู้ผลิต หรือผู้บริการ ที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับท่าน ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจสงวนสิทธิ์ใน การใช้ข้อมูลของท่าน
  ถ้าท่านลงทะเบียนกับเราผ่านทางอินเทอร์เนต เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูล ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่าน เทคโนโลยี Cookies อาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล Cookies เป็นชิ้นส่วนข้อมูลที่สามารถส่งถึง และติดตั้งในระบบของท่าน เพื่อให้เราทราบทุกครั้งที่ ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตั้งเครื่องของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies
  ในบางกรณีเราอาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการ และข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเรามากขึ้น เมื่อเราออกแบบสอบถาม เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ ว่าเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใดในขณะที่ เราทำการรวบรวมข้อมูล
  เว็บไซต์ของเราอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เราพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ที่มีมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ระดับเดียวกับเรา ในขณะเดียวกัน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติ
ชมรมเครื่องรางไทย
www.kruengrangthai.com
ส่วนท้ายกรอบนโยบายความเป็นส่วนตัว