ส่วนหัวต้อนรับ
ร้าน จ่าเจี๊ยบ ปากน้ำโพ
ร้าน
ส่วนท้ายต้อนรับ
ส่วนหัวของกรอบข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหาสินค้า :
--------------------------------------------------การรับประกันสินค้า-------------------------------------------------

รับประกันแท้ หากไม่แท้ตามมาตราฐานสากล ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนโดยไม่หักเปอร์เซนต์ แต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ห้ามทำการล้าง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ทำให้เกิดตำหนิรูปรอยใด ๆ อันส่งผลให้วัตถุมงคลนั้นเสียหาย หรือผิดรูปไปจากเดิม จะถือว่าการรับประกันนั้นสิ้นสุดลงทันที

ส่วนท้ายกรอบข่าวประชาสัมพันธ์